Algemene Voorwaarden Bloqq

Wij verkopen aan zakelijke klanten, niet aan particulieren 

Algemene voorwaarden
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Bloqq akkoord gaat. Bloqq behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Bloqq behoudt zich het recht te allen tijden uw bestelling te weigeren.

Bloqq hecht zéér aan de privacy van haar klanten en zal geenszins persoonlijke gegevens verstrekken aan derden, mits dit noodzakelijk is voor de verzending van gekochte goederen of producten.

Leveringscondities
-Levering van producten en diensten, zoals deze op www.Bloqq.nl staan vermeld, geschiedt uitsluitend na ontvangst van betaling, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
Als betalingsdatum geldt de datum waarop het bedrag door Bloqq is ontvangen.
U kunt uw producten ook afhalen bij onze vestiging of één van onze dealers waarbij u pas hoeft te betalen bij het afhalen van uw product of dienst middels een daar geaccepteerde betalingswijze. Producten blijven altijd het bezit van Bloqq totdat de betaling volledig is voldaan.

-Bloqq streeft ernaar zoveel mogelijk producten op voorraad te houden. De levertijd voor artikelen die op voorraad zijn bedraagt 5 -10 werkdagen na ontvangst van de betaling. Het kan zijn dat ten tijde van uw bestelling een product niet op voorraad is. De levertijd voor niet-voorradige producten bedraagt maximaal 14 werkdagen, tenzij anders is omschreven in de productomschrijving.
Bloqq bevestigt per e-mail uw bestelling en houdt u op de hoogte van de levertijd, indien deze langer dan 10 werkdagen bedraagt. Indien een product niet langer leverbaar is of de levertijd aanzienlijk langer zal zijn dan de gestelde 14 werkdagen (mits anders omschreven in de productomschrijving) vervalt de overeenkomst en kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Na wederkerige overeenkomst kan besloten worden dat de levertijd afwijkt van het gestelde maximum aantal werkdagen.
De levertijd voor producten en diensten die verzonden worden, gaat van kracht op de datum dat de betaling door Bloqq is ontvangen.

-Bij het uitblijven van een betaling kan Bloqq op ieder willekeurig moment de overeenkomst ontbinden.

-Bloqq is geenszins aansprakelijk voor foutief opgegeven persoons- en adresgegevens.
Indien uw gegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Bloqq niet aansprakelijk. De hierbij gemaakte verzendkosten (heen en terug) zijn voor rekening van de klant. Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen wordt deze na betaling van de verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres toegezonden. Indien u de bestelling niet meer wenst te ontvangen wordt uw bestelling gecrediteerd met mindering van de gemaakte kosten. Bloqq beschouwt zich niet aansprakelijk voor elke schade die ontstaat door foutieve gegevens van de klant.

-Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een product of dienst op details afwijken van de op de website www.bloqq.nl getoonde foto's. Bloqq kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto's en de werkelijkheid.

Retourneren
Artikelen kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na aflevering in de onbeschadigde originele verpakking, mits de producten en/of diensten ongebruikt zijn en met bijsluiting van een kopie van de factuur. Speciale bestellingen worden niet retour genomen (bijv. op maat gemaakte lampenkappen met een persoonlijk uitgezochte stof). Losse lichtbronnen worden niet retour genomen. Terugbetaling van het aankoopbedrag geschiedt wanneer het product of dienst in ongeschonden en originele verpakking ontvangen wordt, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zending door Bloqq . Wij accepteren geen retourzendingen die onder rembours aan Bloqq worden toegezonden. U kunt uw product ook bij onze vestiging of één willekeurige dealer van Bloqq komen retourneren, ook indien u de ontvangen bestelling niet zelf heeft afgehaald, maar heeft laten opsturen. U ontvangt het bedrag, in mindering van eventueel gemaakte verzendkosten en na inspectie van het goed of product, retour.

Maatwerk lampenkappen:
Alle stoffen lampenkappen worden speciaal op bestelling met de hand gemaakt. Deze vallen onder maatwerk en kunnen niet zonder overleg geretourneerd worden. Laat u voor uw bestelling adviseren of u de juiste maat en stof besteld. Wij adviseren u hiervoor langs te komen bij onze vestiging. Bent u desondanks niet tevreden met de ontvangen kap, neem dan altijd contact met ons op.

Garantievoorwaarden
-Op alle door haar geleverde armaturen geeft Bloqq 1 jaar garantie. Indien bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel en worden deze door Bloqq kosteloos hersteld. Bij garantie dient u een factuur met datum te kunnen overleggen i.v.m. met de garantietermijn. Gevallen van breuk of beschadigingen worden alleen in behandeling genomen, wanneer hiervan binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen melding wordt gemaakt.

-Op lichtbronnen wordt geen garantie gegeven. Alle los verkochte lichtbronnen worden door Bloqq vóór verzending gecontroleerd op uiterlijke schade en vervolgens getest op functioneren.
Na verzending is Bloqq geenszins aansprakelijk voor dienstverlening door een bezorgservice noch voor de gestelde levensduur. Het is voor Bloqq niet te controleren hoe en onder welke omstandigheden uw lichtbronnen branden (o.a. trilling, piekstroom, oude bedrading, foutieve aansluiting, installatie, kortsluiting, vochtigheidsgraad e.d.)
Op diverse LED armaturen, lichtbronnen en installatiemateriaal (o.a. drivers, dimmers en (elektronische)transformatoren) geeft Bloqq extra garantie tot 2 jaar. Dit is uitsluitend van kracht bij LED armaturen en lichtbronnen waarbij dit nadrukkelijk vermeld staat in de productomschrijving.

-Bij garantie dient u het armatuur in te leveren bij onze vestiging of één van onze dealers. In overleg kan worden afgesproken, dat u het armatuur ter reparatie opstuurt.
De verzendkosten komen bij gegronde klachten binnen de garantietermijn voor kosten van Bloqq , mits u een vervangend exemplaar zult ontvangen. Ziet u in het geheel af van de koop (indien deze valt binnen de gestelde termijn zoals vermeld onder retourneren), dan komen de verzendkosten voor uw eigen rekening. Bloqq stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Verzendkosten worden niet vergoed wanneer niet vooraf met Bloqq overleg is geweest. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Bloqq niet geaccepteerd.
U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging bij te retourneren in de originele verpakking en in ieder geval op zodanige wijze te verpakken dat hierdoor geen schade kan ontstaan. Bloqq is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het versturen van een armatuur aan Bloqq.

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
- veranderingen in of aan het artikel
-beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
-defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud
-indien de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
-gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen
-bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke
-oververhitting door centrale of andere verwarming
-het gebruik van een hoger wattage dan voorgeschreven of anderzijds ongeschikte lichtbron of zekering, transformatoren, dimmers of ander klein- en installatiemateriaal.
-blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude
-kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed,
-lichtbronnen vallen buiten de garantie; zowel losse lichtbronnen als lichtbronnen die met armaturen worden meegeleverd

BTW bij intracommunautaire levering:
Het is uitsluitend mogelijk om met 0% BTW te bestellen indien u vóóraf per e-mail vraagt om een factuur met verlegde BTW en uw volledige gegevens kenbaar maakt. Het is niet mogelijk via de website zonder BTW te bestellen.
Uw bestelling zal dan via de e-mail worden afgehandeld.
De webshop is een internetwinkel die openbaar toegankelijk is voor particulieren. Het is wettelijk verplicht BTW vrijstelling vóóraf te controleren. Er is geen afgeschermde inlog en controle voor en tijdens het plaatsen van uw bestelling op de openbare site. De software van de webshop is niet in staat om deze controle uit te voeren.
 
Indien u toch via de site bestelt, zal dit gezien worden als een keuze om geen gebruik te maken van de verlegde BTW regeling.
Het is niet mogelijk om te bestellen en af te rekenen om vervolgens op uw keuze terug te komen en het bedrag weer terug betaald te krijgen.U bent immers akkoord gegaan met het betalen van BTW.
U kunt dit terug te vorderen via de belastingdienst en bent daar zelf voor verantwoordelijk.
 
Invullen van gegevens zonder BTW nummer te vermelden en afrekenen, en daar later een factuur met BTW nummer voor vragen en BTW terug betalen is niet mogelijk. Dit is wettelijk niet toegestaan omdat het als fraude gezien kan worden.
 
Voor extra administratieve handelingen nádat u heet gekozen voor betaling incl. BTW via de webshop zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 
Afhalen met 0% BTW  kan ook. Hiervoor dient een exportverklaring te worden opgesteld en ondertekend als bewijs dat u het goed daadwerkelijk uitvoert naar het buitenland.